حالت شب
منو
موضوعات

در صورتی که آتش‌سوزی به سرعت کنترل نشود، با خسارات زیاد و جبران‌ناپذیری همراه است اما اگر آتش در همان لحظات نخست کنترل و خاموش شود به میزان زیادی از حسارات کاسته می‌شود.
همچنین استفاده از کپسول‌های اطفای حریق نیاز به آموزش دارد.
توپ آتش‌نشانی می‌تواند پاسخی مناسب و به موقع به آتش باشد. این وسیله به شکل یک توپ کوچک طراحی شده، که می‌توان به‌راحتی آن را به درون آتش پرتاب نمود کزد. این توپ‌ها پس از مواجهه با آتش در کمتر از ۳ ثانیه فعال‌شده و مواد اطفا کننده درون آن به اطراف پخش‌شده و منجر به فرونشاندن آتش می‌شود.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

تلگرام گوگل پلاس لینکدین