حالت شب
منو
موضوعات

قطار فارادی؛ دو آهنربا، یک باتری و یک سیم‌پیچ مسی اساس این آزمایش را تشکیل می‌دهند. این آهن‌رباها جریان الکتریکی را عبور می‌دهند. وقتی آهنرباها را به دو سر باتری می‌چسبانیم و آن را درون سیم‌لوله می‌گذاریم، جریان الکتریکی در بخشی از سیم‌لوله که با دو سر باتری در تماس است برقرار می‌شود و میدان مغناطیسی‌ای که درون این بخش از سیم‌لوله پدید می‌آید، آهنرباها را هل می‌دهد. شکل کروی آهنرباها سبب می‌شود با حداقل اصطکاک روی حلقه‌های سیم‌لوله بلغزند. 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

تلگرام گوگل پلاس لینکدین