حالت شب
منو
موضوعات
banner
Tahririe

فروردین 1399

1399 سال پنجاه و هفتم -شماره ۱ (شماره پی در پی: ۳۷۸)

Jeld 678
درباره این شماره

النور روزلوت  جایی گفته بود آینده به آنهایی تعلق دارد که به زیبایی رویاهایشان باور دارند. راستش این روزها باور داشتن به زیبایی این رویاها خیلی راحت نیست. حتی اگر این رویا یک سال آینده باشد. با این همه، ســال جدید حداقل در دنیای علم و فناوری چشم اندازهای روشنی هم دارد. اتفاقاتی که شاید نتوانند یک شــبه زندگی ما را زیرورو کنند، اما ممکن است مقدمه تغییرات مهمی در سال های بعد باشند. مقدم های که بسته به ترندهای روز و تمرکز سیاست و سرمایه گذاری بازیگران بزرگ دنیای علم و فناوری می تواند مسیرهای متفاوتی را در پیش بگیرد.

در این شماره می خوانید

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

تلگرام گوگل پلاس لینکدین