سلامت و پزشکی

حیات‌وحش هم در زمان بیماری، فاصله اجتماعی را رعایت می‌کند!